Aspirant Pracy Socjalnej w Dziale Pomocy Środowiskowej nr 1

19 marca, 2024
4700

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    19 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4700
  • Wygasa
    18 kwietnia, 2024

Opis stanowiska

– Współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w celu rozpatrzenia wniosków.
– Wspieranie pracowników socjalnych w prowadzeniu postępowań administracyjnych w celu rozpatrzenia wniosków w zakresie przygotowania dokumentacji i decyzji administracyjnych.
– Prowadzenie sprawozdawczości z realizowanych zadań.

Administratorem danych jest OPS Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji, do której się zgłaszasz. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Jeśli wyrazisz dodatkową zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane również dla celów przyszłych rekrutacji i proponowania Ci udziału w nich. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym.. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych.