Asystent prokuratora (sygnatura 3015-5.1111.6.2024)

Prokuratura Okręgowa W Katowicach

24 maja, 2024
5000

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    24 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    5000
  • Wygasa
    30 września, 2024

Opis stanowiska

Warunki pracy i płacy

Miejsce pracy: Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie
Zakres obowiązków: – Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/web/po-katowice
– Prokurator Okręgowy w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, na podstawie art. 180 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U.2024.390 j.t.):
– Liczba etatów 2
– Miejsce pracy
— Prokuratura Okręgowa w Katowicach (1 etat),
— Prokuratura Rejonowa w Mysłowicach (1 etat).
– Miejsce i termin przeprowadzenia konkursu: Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Katowicach przy ulicy Wita Stwosza 31 w Katowicach, w miesiącu październiku 2024 roku.
– Zakres obowiązków określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz. U. 2016.1260).
– Godziny pracy: 7:30-15:30.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję: NIE
Wymiar etatu: Pełen etat
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Liczba godzin pracy w miesiącu:
Data rozpoczęcia: 04.11.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto: od 5 000 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód: asystent prokuratora
Zapewnienie wyżywienia: NIE
Zapewnienie zakwaterowania: NIE
Zatrudnienie od zaraz: NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski: NIE

Wymagania

Wymagania konieczne

Zawody:
Staże:
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne
Języki:
Uprawnienia:

Wymagania pożądane

Zawody:
Staże:
Wykształcenie:
Języki:
Uprawnienia:

Wymagania dodatkowe

Zawody:
Staże:
Wykształcenie:
Języki:
Uprawnienia:

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: Wymagania konieczne wobec kandydata do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora:
– posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
– nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
– posiadanie nieskazitelnego charakteru,
– wykształcenie wyższe II stopnia, ukończenie wyższych studiów w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce,
– ukończenie 24 lat.

Pozostałe dane

Liczba miejsc pracy: 2
w tym dla niepełnosprawnych: 0
Data dodania:
Data aktualizacji:
Data ważności: 30.09.2024
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
Numer oferty: StPr/24/1328

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez PROKURATURA OKRĘGOWA W KATOWICACH, Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].