asystent rodziny

29 listopada, 2023
od 5 000 PLN

Informacje o zatrudnieniu

 • Publikacja
  29 listopada, 2023
 • Miejscowość zatrudnienia
 • Wynagrodzenie
  od 5 000 PLN
 • Wygasa
  31 grudnia, 2024
 • Doświadczenie
  Brak
 • Wykształcenie
  wyższe (w tym licencjat)
 • Poziom
  specjalista (mid / regular)
 • Numer telefonu
  338106045

Opis stanowiska

– opracowanie i realizacja planu z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
– udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
– wspieranie aktywności społecznej rodzin;
– motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
– motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychologicznych;
– udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
– podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
– prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
– monitorowanie, sporządzanie opinii;
– współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami i osobami.
Praca w systemie jednozmianowym w godz. 7.30-15.30.
Umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia.

Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce. Dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji, do której się zgłaszasz. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Jeśli wyrazisz dodatkową zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane również dla celów przyszłych rekrutacji i proponowania Ci udziału w nich. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym.. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych.