Asystentka Działu Legalizacji

4 marca, 2024
1790

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    4 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    1790
  • Wygasa
    12 maja, 2024

Opis stanowiska

– kompletowanie dokumentów klienta niezbędnych do realizacji zamówienia, tworzenia kart usług i archiwizacja dokumentów
– sporządzanie kserokopii i skanów
– wypełnianie wniosków w formie tradycyjnej i elektronicznej
– ewidencjonowanie zamówień i wystawianie faktór
– zamawianie tłumaczeń poświadczonych dokumentów, kontakt z tłumaczmi przysięgłymi, wstępne przygotowanie dokumentów do tłumaczenia (skanowanie, OCR, tworzenie tabel, przepisywanie danych liczbowych), sprawdzanie wykonanych tłumaczeń pod kątem kompletności
– umawianie spotkań i prowadzenie kalendarza
– przygotowywanie wstępnego materiału informacyjnego o działalności Działu Legalizacji do publikacji w mediach społecznościowych
– przygotowywanie do nadania i odbiór przesyłek kurierskich
– kontakt telefoniczny i meilowy z klientami w sprawach dotyczących statusu ich zamówień

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Błonie, powiat: warszawski zachodni, woj: mazowieckie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].