Automatyk /Morliny/

12 grudnia, 2023
od 5 000 do 5 500 PLN

Informacje o zatrudnieniu

 • Publikacja
  12 grudnia, 2023
 • Miejscowość zatrudnienia
 • Wynagrodzenie
  od 5 000 do 5 500 PLN
 • Wygasa
  31 marca, 2024
 • Doświadczenie
  Brak
 • Wykształcenie
  średnie zawodowe, wyższe (w tym licencjat)
 • Poziom
  asystent

Opis stanowiska

Utrzymanie sprawności technicznej maszyn i urządzeń od strony automatyki; Wykonywanie konserwacji, przeglądów i modernizacji maszyn; Prowadzenie projektów technicznych mających na celu zwiększenie wydajności maszyn i urządzeń produkcyjnych przy zachowaniu lub polepszeniu parametrów jakościowych wyrobów, poprawiających warunki BHP – przy zachowaniu standardów wyposażenia i wykonania obowiązujących w firmie; Projektowanie układów sterowania, programowanie sterowników oraz odpowiedzialność za kompletny montaż instalacji; Wykonywanie przeglądów i prewencji w celu zapobieżenia występowania awarii, usterek i innych zakłóceń; Usuwanie awarii, usterek i innych zakłóceń maszyn i urządzeń produkcyjnych, w celu jak najszybszego wznowienia produkcji. Zadania wykonywane będą pod nadzorem osób z wymaganymi uprawnieniami.

Administratorem danych jest Animex Foods Sp. z o.o.. Dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji, do której się zgłaszasz. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Jeśli wyrazisz dodatkową zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane również dla celów przyszłych rekrutacji i proponowania Ci udziału w nich. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym.. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych.