blacharz samochodowy

14 maja, 2024
4596

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    14 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4596
  • Wygasa
    14 czerwca, 2024

Opis stanowiska

wykonywanie drobnych napraw i poprawek blacharskich oraz wykonywanie obsług technicznych, sezonowych (w tym wymiany ogumienia), napraw bieżących i powypadkowych w służbowych środkach transportu,
zapewnienie właściwej organizacji pracy na stanowisku obsługowo naprawczym,
właściwe i fachowe wykonywanie powierzonych prac związanych z obsługami i naprawami pojazdów służbowych
właściwe utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy oraz dbałość o powierzone jego pieczy mienie,
zgłaszanie pracownikowi diagnostyki Stacji Obsługi stwierdzonych usterek wynikłych z niewłaściwej eksploatacji pojazdów,
zgłaszanie pracownikowi diagnostyki dodatkowych czynności do wykonania ujawnionych w trakcie wykonywania obsługi lub naprawy, celem uzupełnienia zapisów w karcie pracy,
zgłaszanie i przedkładanie do weryfikacji części zamiennych i podzespołów weryfikatorowi,
pobieranie i zamontowanie pobranych części zamiennych do obsługiwanego pojazdu,
przejrzyste i czytelne prowadzenie zapisów w kartach pracy, asygnatach i kartach weryfikacyjnych,
dokonywanie wstępnej kontroli poszczególnych części i podzespołów oraz ich ocena w kontekście zgodności z wymogami technicznymi,
uczestniczenie w szkoleniach z zakresu bhp oraz doskonalenia zawodowego.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI, Mogilska 109, 31-571 Kraków, powiat: m. Kraków, woj: małopolskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].