BRYGADZISTA-OfPr/24/0195

1 marca, 2024
5000

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    1 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    5000
  • Wygasa
    31 maja, 2024

Opis stanowiska

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW, ORGANIZACJA PRACY PODLEGŁEGO ZESPOŁU, NADZÓR I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ PROCESÓW ZGODNYCH ZE SPECYFIKACJĄ JAKOŚCIOWĄ, PLANEM PRODUKCJI , ZASADAMI BHP, PROWADZENIE WYMAGANEJ DOKUMENTACJI . WSPOMAGANIE PRACY PRODUKCJI. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW DO PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI I JAKOŚCI ŚWIADCZONEJ PRACY. ROZLICZENIE CZASU PRACY I WYKONYWANYCH ZADAŃ.

WYNAGRODZENIE OD 5000ZŁ NETTO – UZALEŻNIONE OD DOŚWIADCZENIA.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez CROWNPOL SP. Z O.O., OLEŚNICKA 5A, 46-100 Namysłów, powiat: namysłowski, woj: opolskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].