Dyrektor szkoły

13 maja, 2024
3000

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    13 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    3000
  • Wygasa
    12 czerwca, 2024

Opis stanowiska

Organizacja pracy Szkoły Cosinus w Pile, wybór kadry pedagogicznej, kontrola nauczycieli, zarządzanie podległym zespołem, nadzór pedagogiczny, opracowywanie planów zajęć harmonogramów egzaminów, prowadzenie i nadzór nad dokumentacją zgodnie z prawem oświatowym.
Umowa o pracę na czas określony 15.06.204 r. – 31.08.2026 r. Równoważny czas pracy (od pn. do ndz. ) w wymiarze 1/2 etatu.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez FUNDACJA DOBRA SZKOŁA, Bydgoska 34A, 64-920 Piła, powiat: pilski, woj: wielkopolskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].