Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    15 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    1790
  • Wygasa
    17 kwietnia, 2024

Opis stanowiska

Staż dla osoby zarejestrowanej w tut. Urzędzie i spełniającej kryteria do skierowania na ww.aktywną formę.
Godziny odb. stażu 8:00 do 16:00.
1.Przeszkolenie w zakresie BHP I PPOŻ.
2.Dokładne sprawdzanie zamówienia nabywcy z punktu widzenia możliwości jego realizacji.
3.Kompletowanie zamówień zgodnie z listą zamówienia.
4.Ustalanie kolejności przesyłek, przekazywanie przesyłek zgodnie ze zleconym zamówieniem.
5.Postępowanie według określonych procedur w przypadku wykrycia niezgodności takich jak: brak towaru w magazynie, towar uszkodzony, błędne zamówienie.
6.Pakowanie zamówionego produktu i przygotowanie do wysyłki, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniego zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniami transporcie lub kradzieżą.
7.Realizowanie zleceń wydania zamówień w oparciu o harmonogram zapewniający ich terminowe nadanie.
8.Generowanie dokumentów wysyłkowych ( etykieta przewozowa)
9.Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony PPOŻ, ochrony środowiska oraz utrzymania go w stałej czystości.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej, Kolbuszowa, powiat: kolbuszowski, woj: podkarpackie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].