Elektromonter brygady urządzeń elektrycznych

19 marca, 2024
4800 - 5500

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    19 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4800 - 5500
  • Wygasa
    30 kwietnia, 2024

Opis stanowiska

– utrzymanie ciągłości pracy podległych maszyn, urządzeń oraz instalacji elektrycznych,
– podstawowa znajomość budowy elementów układów elektrotechnicznych,
– wykonywanie prac remontowych, przeglądów, usuwanie awarii podległych urządzeń oraz instalacji
– dbałość o powierzone na stanowisku pracy maszyny, urządzenia i sprzęt
– zgłaszanie przełożonemu potrzeb materiałowych i części zmiennych
– aktywną współpracę z innymi działami UR
– przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

Oferujemy:
– Umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
– Stabilne warunki zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie,
– Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
– Narzędzia pracy niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków,

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesłać na adres: [email protected]
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez ALCHEMIA S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacji, w zakresie w jakim wykraczają poza katalog określony przepisami prawa pracy”.
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podobne stanowiska.
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez inne spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia, w tym na ich udostępnienie tym spółkom”.
Administratorem danych osobowych przekazywanych nam przez kandydatów jest ALCHEMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w ALCHEMIA Spółka Akcyjna dostępne są na stronie internetowej Spółki http://alchemiasa.pl/grupa-kapitalowa/rodo

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Alchemia S.A. Oddział Rurexpol w Częstochowie, Trochimowskiego 27, 42-202 Częstochowa, powiat: m. Częstochowa, woj: śląskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].