Elektromonter / konserwator urządzeń dźwignicowych

13 maja, 2024
4300

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    13 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4300
  • Wygasa
    14 czerwca, 2024

Opis stanowiska

Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń dżwignicowych. Montaż nowych urządzeń, usuwanie zgłoszonych usterek, systematyczna kontrola systemów bezpieczeństwa urządzeń, dokonywanie przeglądów konserwacyjnych w okresach zgodnych z instrukcją eksploatacji danego urządzenia, przygotowywanie urządzenia i udział w badaniach odbiorczych, okresowych i doraźnych przeprowadzanych przez Dozór Techniczny.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez PAKMAR TERMINAL PRZEŁADUNKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wschodnia, 22-100 Chełm, powiat: m. Chełm, woj: lubelskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].