Elektryk

10 maja, 2024
6000

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    10 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    6000
  • Wygasa
    31 sierpnia, 2024

Opis stanowiska

Nadzorowanie i utrzymanie maszyn oraz urządzeń w ciągłym ruchu. Zapewnienie właściwej pracy części elektrycznej maszyn produkcyjnych i innych urządzeń. Wykonywanie czynności przeglądowych , naprawczych, diagnozowanie usterek w instalacjach elektrycznych oraz szafach sterowniczych występujących na hali produkcyjnej i poza nią. Nadzór nad instalacją elektryczną infrastruktury budynku.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Lasland Sp. z o.o., 72-342 Grądy k/Gryfic, powiat: gryficki, woj: zachodniopomorskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].