Fizjoterapeuta z uprawnieniami ratownika wodnego

13 maja, 2024
5970

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    13 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    5970
  • Wygasa
    11 czerwca, 2024

Opis stanowiska

Prowadzenie rehabilitacji ruchowej w oparciu o zlecenie lekarskie, zgodnie z przepisem leczniczym wykonywanie zleconych zabiegów wg obowiązujących procedur ze szczególnym uwzględnieniem godzin rozpoczęcia zabiegu, czasu jego trwania oraz pozostałych parametrów, prowadzenie obserwacji stanu zdrowia pacjentów w czasie trwania ćwiczeń i zabiegów leczniczych oraz przekazywanie informacji o stanie zdrowia ich lekarzowi. Stała obecność na basenie i sprawowanie kontroli. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na basenie. Praca w Kołobrzegu w godz. 7:00-14:35, 9:25-17.00.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KOŁOBRZEGU, Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, powiat: kołobrzeski, woj: zachodniopomorskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].