Frezer-OfPr/24/0198

13 marca, 2024
4500

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    13 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4500
  • Wygasa
    31 maja, 2024

Opis stanowiska

przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ;
dobór narzędzi i parametrów skrawania, uruchamianie maszyny zgodnie z przyjętą technologią produkcji;
mocowanie narzędzie, przyrządów i uchwytów na maszynach konwencjonalnych;
mocowanie obrabianego przedmiotu na obrabiarkach konwencjonalnych’
wykonywanie detali zgodnie z rysunkiem technicznym;
przestrzeganie zasad technologiczych i norm jakościowych;
obsługiwanie frezarki konwencjonalnej i nadzorowanie pracy maszyny;
kontrola wykonywanych detali przy użyciu narzędzi pomiarowych;
kontrola jakości wytworzonych elementów;
czyszczenie i konerwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez “INTOP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NOWE OSIEDLE 9, 63-630 Rychtal, powiat: kępiński, woj: wielkopolskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].