Inspektor Nadzoru ds. Instalacji Sanitarnych

3 czerwca, 2024
4800 - 5700

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    3 czerwca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4800 - 5700
  • Wygasa
    3 lipca, 2024

Opis stanowiska

Warunki pracy i płacy

Miejsce pracy: 43-100 Tychy, powiat: m. Tychy, woj: śląskie
Zakres obowiązków: koordynowanie pracy służb technicznych Rejonu Obsługi Mieszkańców, opracowywanie planów rzeczowo-finansowych, sporządzanie kosztorysów inwestorskich, prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi i inwestycjami, rozliczanie zrealizowanych robót, odbiór i sprawdzanie zlecanych projektów budowlanych, przeglądy i badania techniczne w zakresie instalacji sanitarnych, prowadzenie książki obiektu budowlanego itp.
* praca w systemie równoważnym: praca pon. 07:00-17:00, wt.-czw. 07:00-15:00, pt. 07:00-13:00

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję: NIE
Wymiar etatu: Pełen etat
Zmianowość: inna
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Liczba godzin pracy w miesiącu:
Data rozpoczęcia: 03.06.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto: od 4 800 do 5 700 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód: inspektor nadzoru budowlanego
Zapewnienie wyżywienia: NIE
Zapewnienie zakwaterowania: NIE
Zatrudnienie od zaraz: TAK
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski: NIE

Wymagania

Wymagania konieczne

Zawody:
Staże:
Wykształcenie: średnie zawodowe, budowlane
Języki:
Uprawnienia:

Wymagania pożądane

Zawody:
Staże:
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), budowlane
Języki:
Uprawnienia:

Wymagania dodatkowe

Zawody:
Staże:
Wykształcenie:
Języki:
Uprawnienia:

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: Wymagania niezbędne:
– bardzo dobra znajomość obsługi programów komputerowych: Excel , Word oraz programu przeznaczonego do kosztorysowania Norma lub Zuzia
-staż pracy: *w przypadku wykształcenia wyższego – co najmniej 4 lata pracy; *w przypadku wykształcenia średniego – co najmniej 6 lat pracy
– uprawnienia budowlane: *w przypadku wykształcenia wyższego: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; *w przypadku wykształcenia średniego: do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, a także badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.
– umiejętność kosztorysowania, nieposzlakowana opinia, bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie prawa budowlanego, obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej – Polskiej, dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona stosownym dokumentem
Wymagania dodatkowe:
– sumienność wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie
– sprawność dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań
– bezstronność obiektywne rozpoznawanie sytuacji
– umiejętność stosowania odpowiednich przepisów umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów oraz ich właściwego zastosowania
– planowanie i organizacja pracy efektywne wykorzystywanie czasu pracy
– postawa etyczna wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy i dbałość o nieposzlakowaną opinię

Pozostałe dane

Liczba miejsc pracy: 1
w tym dla niepełnosprawnych: 0
Data dodania:
Data aktualizacji:
Data ważności: 03.07.2024
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
Numer oferty: StPr/24/0961

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy, 43-100 Tychy, powiat: m. Tychy, woj: śląskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].