Inspektor ochrony środowiska

7 listopada, 2023
od 5 000 PLN
Wyróżnione

Informacje o zatrudnieniu

 • Publikacja
  7 listopada, 2023
 • Miejscowość zatrudnienia
 • Wynagrodzenie
  od 5 000 PLN
 • Wygasa
  7 grudnia, 2023
 • Doświadczenie
  Brak
 • Poziom
  specjalista (mid / regular)
 • Numer telefonu
  663291143

Opis stanowiska

Koordynacja problematyki ochrony środowiska w Zakładzie. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, organami kontrolnymi w sprawach ochrony środowiska oraz nadzór nad realizacją nałożonych przez ni obowiązków. Wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego w ramach ZSZ w Zakładzie, systemów zarządzania w Spółce, w zakresie prawidłowego i systematycznego wykonywania procesów i procedur. Ewidencja, aktualizacja uzyskanych decyzji i zezwoleń, prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem zawartych w nich zapisów. Prowadzenie i gromadzenie informacji w zakresie korzystania ze środowiska moduł: powietrze, woda, ścieki, odpady, KOBiZE. Koordynacja prawidłowego prowadzenia ewidencji obrotu odpadami przez magazyn zakładowy. Kontrola sprawności urządzeń mających wpływ na stan środowiska oraz zasad postępowania z odpadami w Zakładzie. Kontrola przestrzegania zgodności działalności z obowiązującymi wymogami prawnymi w zakresie ochrony środowiska przez komórki organizacyjne Zakładu, kontrole doraźne poddzierżawców i wykonawców, z którymi Zakład zawarł umowę. Prowadzenie szkoleń wstępnych, pouczeń okresowych oraz doraźnych wg potrzeb celem edukacji i poprawy świadomości ekologicznej pracowników zakładu. Przygotowywanie propozycji do poprawy organizacji pracy i działań w zakresie ochrony środowiska w Zakładzie. Aktualizacja przepisów wewnętrznych. Wnioskowanie zmian do obowiązujących przepisów. Dokonywanie archiwizacji i nadzór nad archiwizacją prowadzonych spraw. Prowadzenie całokształtu spraw ochrony środowiska. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Administratorem danych jest . Dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji, do której się zgłaszasz. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Jeśli wyrazisz dodatkową zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane również dla celów przyszłych rekrutacji i proponowania Ci udziału w nich. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym.. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych.