INSPEKTOR ( ZAMÓWIENIA PUBLICZNE)

13 maja, 2024
4680 - 5460

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    13 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4680 - 5460
  • Wygasa
    12 czerwca, 2024

Opis stanowiska

PRZYJMOWANIE ORAZ WERYFIKOWANIE WNIOSKÓW O PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WDRAŻANIE PROCEDUR Z UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UCZESTNICTWO W KOMISJACH PRZETARGOWYCH

ANALIZA I OCENA OFERT POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

NADZÓR NAD ZAWARCIEM UMÓW W RAMACH KTÓRYCH WYDATKOWANE SĄ ŚRODKI PUBLICZNE

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE, 00-000 Szczecin, powiat: m. Szczecin, woj: zachodniopomorskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].