Inżynier Systemów Sterowania R82/1004-478/24

29 kwietnia, 2024
6000 - 12000

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    29 kwietnia, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    6000 - 12000
  • Wygasa
    31 maja, 2024

Opis stanowiska

– codzienna kontrola sprzętu i oprogramowania (DCS, PLC, ESD);
– udział w prowadzonych konsultacjach technicznych;
– wykrywanie nieprawidłowości w systemach, usuwanie usterek;
– opracowywanie dokumentacji technicznej;
– przygotowywanie pism i ofert;
– uczestnictwo w realizacji projektów technicznych;
– zarządzanie dokumentami i korespondencją;
– kontakt z klientami firmy

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez VIGRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 87-800 Włocławek, powiat: m. Włocławek, woj: kujawsko-pomorskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].