Inżynier utrzymania ruchu

14 maja, 2024
9800

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    14 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    9800
  • Wygasa
    14 czerwca, 2024

Opis stanowiska

bieżące monitorowanie pracy i stanu technicznego urządzeń,
rozwiązywanie problemów technicznych w sytuacjach awaryjnych,
analiza przyczyn awarii i podejmowanie środków zapobiegawczych,
planowanie konserwacji, przeglądów i remontów maszyn i urządzeń,
organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników utrzymania ruchu,
inicjowanie usprawnień procesu produkcji, udział w realizacji projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych,
planowanie zakupu części zamiennych;

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez ZAKŁADY DROBIARSKIE DROB-BOGS JACEK BOGUSŁAWSKI, 97-320 Kaleń 5, powiat: piotrkowski, woj: łódzkie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].