Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    16 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    5000
  • Wygasa
    30 września, 2024

Opis stanowiska

– prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej klientów Biura (m.in. przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników);
– wprowadzanie danych do programu księgowego FAKT;
– obsługa programu PŁATNIK oraz platformy PUE ZUS;
– naliczanie wynagrodzeń, zasiłków, urlopów itp.;
– sporządzanie deklaracji ZUS, PIT-4, PIT-11, PFRON, GUS;

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez B&B PROFESSIONAL MARIOLA BIELA, PIOTR BIELA SPÓŁKA CYWILNA, Mostowa 7, 34-360 Milówka, powiat: żywiecki, woj: śląskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].