Kierownik Bazy Sprzętu

19 marca, 2024
6000 - 10000

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    19 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    6000 - 10000
  • Wygasa
    18 kwietnia, 2024

Opis stanowiska

Zarządzanie podległym zespołem. Planowanie, organizowanie i kontrolowanie pracy Bazy Sprzętu. Ewidencjonowanie i logistyka sprzętu oraz materiałów budowlanych na realizowane projekty. Organizacja wynajmu zewnętrznego czasowo lub stale nieużytkowanego sprzętu. Zarządzanie flotą pojazdów oraz maszyn budowlanych. Zapewnienie serwisu i remontów urządzeń. Nadzór nad serwisami oraz dokumentacją serwisową. Monitorowanie stanu technicznego w zakresie: koniecznych napraw, serwisu. Ustalanie potrzeb w zakresie napraw środków sprzętu, transportu, maszyn, urządzeń. Zapewnienie serwisu i remontów urządzeń.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH DIAG-MOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leśna 17, 08-110 Wołyńce-Kolonia, powiat: siedlecki, woj: mazowieckie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].