Kontroler jakości produkcji

13 maja, 2024
4800

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    13 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4800
  • Wygasa
    30 czerwca, 2024

Opis stanowiska

Kontrola surowców, półfabrykatów w toku produkcyjnym oraz kontrola wyrobów gotowych. Kontrola podczas procesu wprowadzania nowego wyrobu. Prowadzenie zapisów z kontroli surowców/półfabrykatów/wyrobów gotowych. Raportowanie nieprawidłowości związanych z wyrobem w systemie SAP. Raportowanie nieprawidłowości w realizacji procesów produkcyjnych w systemie SAP. Kontrola zwrotów reklamacyjnych i pełnowartościowych – zapisy w systemie SAP. Wnioskowanie działań korygujących i zapobiegawczych. Praca od poniedziałku do piątku w godz. 06.00-14.00 pierwsza zmiana; od 14.00-22.00 druga zmiana; od 22.00 – 06.00 trzecia zmiana. Bezpłatny dowóz i odwóz pracowników na trasach:
– Przystajń rynek – Bór Zajaciński – szkoła – Ługi Radły (skrzyżowanie obok kościoła) – Ługi Radły (remiza strażacka) – Niwki – Panoszów (bloki) – Panoszów (skrzyżowanie) – Sieraków (obok remizy strażackiej) – Jeżowa – Dzielna
– Koszęcin – Cieszowa – Hadra – Mochała (skrzyżowanie) – Chwostek – Lisów – Kochanowice – Kochcice (kościół) – Kochcice (sklep) – Dzielna
– Lubliniec Aleja Solidarności – Lubliniec ul. Zwycięstwa – Lubliniec ul. Oleska – Lubecko (skrzyżowanie) – Glinica – Pietruchowe – Ciasna – Dzielna
– Lubecko – Draliny – Pawonków – Gwoździany Dzielna
– Zawadzkie Liszczok, Pietraszów, Pludry, Bzinica, Dobrodzień, Gosławice, Główczyce – Dzielna.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez INVADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leśna 2, 42-793 Dzielna, powiat: lubliniecki, woj: śląskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].