Księgowy/Księgowa

13 maja, 2024
7000 - 7000

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    13 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    7000 - 7000
  • Wygasa
    10 czerwca, 2024

Opis stanowiska

Wykształcenie: policealne; zakres obowiązków: prowadzenie pełnej księgowości Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu działania delegatury Gliwice, sporządzanie sprawozdań finansowych, brak konieczności rozliczania Vat-u i Cit-u, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych ROD ( rejestrowanie i wyrejestrowywanie umów , obsługa programu Płatnik PUE, sporządzanie PIT 4) współpraca z ZUS i US, doradztwo w sprawach finansowo-księgowych, podatkowych, rozliczeń ZUS dla ROD; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polski Związek Działkowców, Mielęckiego 16, 44-100 Gliwice, powiat: m. Gliwice, woj: śląskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].