Lakiernik

19 marca, 2024
5500 - 7000

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    19 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    5500 - 7000
  • Wygasa
    19 maja, 2024

Opis stanowiska

– przygotowanie podzespołów do procesu malowania
– wykonywanie pracy zgodnie ze zdefiniowanymi wymaganiami jakościowymi
– wykonywanie poszczególnych operacji w sposób zapewniajacy bezpieczeństwo pracy (własne oraz wspólpracowników), dbałość o środowisko.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN BUDOWLANYCH SP. Z O.O., Napoleona 2, 05-230 Kobyłka, powiat: wołomiński, woj: mazowieckie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].