Magazynier

13 maja, 2024
4242 - 5090

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    13 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4242 - 5090
  • Wygasa
    15 czerwca, 2024

Opis stanowiska

Przyjmowanie do magazynu i wydawanie z magazynu produktów oraz tworzenie dokumentów magazynowych; prowadzenie ewidencji produktów i materiałów w programie oraz kontrola stanu faktycznego magazynu; należyte rozmieszczenie w magazynie materiałów według grup, asortymentów, rodzajów i częstotliwości wydawania; przygotowywanie przesyłek dla klientów według specyfikacji.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez ANITEX Sp. z o.o., Leśna, 42-100 Lgota, powiat: kłobucki, woj: śląskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].