Mechanik w Dziale Utrzymania Ruchu – Miejsce pracy: Kalisz/Opatówek

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    13 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    30
  • Wygasa
    13 czerwca, 2024

Opis stanowiska

Przezbrajanie i regulacje maszyn dla potrzeb produkcji. Zapobieganie awariom poprzez działania prewencyjne. Usuwanie awarii maszyn i urządzeń. Prowadzenie dokumentacji. Dbanie o utrzymanie we właściwym stanie całej infrastruktury zakładu. Uczestnictwo w pracach: prewencja, awarie, remonty, inwestycje i modernizacje. Kontakty z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi serwisowe dla DUR. Proponowanie zakupu komponentów mechanicznych i ich zamienników
Inicjowanie nowych rozwiązań technicznych w zakresie maszyn i przyrządów warsztatowych, pomiarowych itp. poprawiających skuteczność pracy oraz usprawniających procesy produkcyjne

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez COLIAN SP. Z O.O., Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, powiat: kaliski, woj: wielkopolskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].