Monter urządzeń ochrony wód

19 marca, 2024
5000 - 9000

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    19 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    5000 - 9000
  • Wygasa
    19 kwietnia, 2024

Opis stanowiska

Serwis i montaż urządzeń dystrybucji oraz ochrony wód i środowiska (separatory, osadniki, pompownie, zbiorniki retencyjne, PPOŻ, instalacje PV itd.). Dodatkowo prefabrykacja i montaż wyposażenia powyższych urządzeń z tworzyw sztucznych oraz stali nierdzewnej. Praca w 2-3 osobowych zespołach na terenie Gdańska, Kartuz, Pruszcza Gdańskiego. Grafik pracy do komfortowego i indywidualnego ustalenia ze swoim teamem.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Radosław Brzeziński Horde, 80-880 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].