Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    8 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    5800
  • Wygasa
    31 sierpnia, 2024

Opis stanowiska

nauczanie początkowe, realizacja programu edukacyjno-wychowawczego klas I-III,
kształcenie zintegrowane, tworzenie odpowiedniej dokumentacji

praca od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00,
data rozpoczęcia pracy: wrzesień 2024 r.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu International Primary School in Zabrze, Juliana Ursyna Niemcewicza 1, 41-800 Zabrze, powiat: m. Zabrze, woj: śląskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].