Nauczyciel informatyki

26 kwietnia, 2024
7000

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    26 kwietnia, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    7000
  • Wygasa
    31 maja, 2024

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć z informatyki, prowadzenie dokumentacji szkolnej, aktywny udział w życiu szkoły.
Praca w systemie jednozmianowym w godz. 7.00-17.00 od pon. do pt.
Umowa na czas określony 12 m-cy.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez PLACÓWKA OŚWIATOWA “JONATAN” SPÓŁKA CYWILNA AGNIESZKA MICHALAK, JAKUB MICHALAK, Błękitna 14, 43-300 Bielsko-Biała, powiat: m. Bielsko-Biała, woj: śląskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].