Nauczyciel wychowania przedszkolnego

25 kwietnia, 2024
4500 - 60000

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    25 kwietnia, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4500 - 60000
  • Wygasa
    25 maja, 2024

Opis stanowiska

Realizacja codziennych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Całodzienna opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
Zapewnienie bezpiecznych, kreatywnych, opartych na szacunku i empatii warunków wspierających wszechstronny rozwój dzieci w przedszkolu.
Aktywność przy organizacji projektów i imprez przedszkolnych.
Współpraca i pomoc innym członkom zespołu

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez MCK Kwidzyn, Sztum, powiat: sztumski, woj: pomorskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].