Nauczyciel – Wychowawca

3 czerwca, 2024
4908

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    3 czerwca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4908
  • Wygasa
    15 sierpnia, 2024

Opis stanowiska

Warunki pracy i płacy

Miejsce pracy: Rajska 1, 57-300 Kłodzko, powiat: kłodzki, woj: dolnośląskie
Zakres obowiązków: Organizowanie i prowadzenie pracy resocjalizacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej w powierzonej grupie wychowawczej; Troszczenie się o higienę, stan zdrowia i bezpieczeństwo wychowanków; Wdrażanie różnorodnych form zagospodarowania czasu wolnego w pracy wychowawczej z grupą; Współpraca z wychowawcą klasy i nauczycielami przedmiotowymi; Tworzenie, wzbogacanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy; Czynne uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym i samokształceniu;
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję: NIE
Wymiar etatu: Pełen etat
Zmianowość: trzy zmiany
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Liczba godzin pracy w miesiącu:
Data rozpoczęcia: 01.09.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto: od 4 908 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód: wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej
Zapewnienie wyżywienia: NIE
Zapewnienie zakwaterowania: NIE
Zatrudnienie od zaraz: NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski: NIE

Wymagania

Wymagania konieczne

Zawody:
Staże:
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Języki:
Uprawnienia:

Wymagania pożądane

Zawody:
Staże:
Wykształcenie:
Języki:
Uprawnienia:

Wymagania dodatkowe

Zawody:
Staże:
Wykształcenie:
Języki:
Uprawnienia:

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: [Inne] : Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki, w tym resocjalizacja i/lub socjoterapia, chęć prac z trudną młodzieżą, odpowiednie predyspozycje do wykonywania w/w zawodu, komunikatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy samodzielnej oraz grupy podopiecznych, obsługa komputera, prawo jazdy kat. B,; Wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami Karty Nauczyciela i KP.

Pozostałe dane

Liczba miejsc pracy: 3
w tym dla niepełnosprawnych: 0
Data dodania:
Data aktualizacji:
Data ważności: 15.08.2024
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
Numer oferty: StPr/24/0570

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Rajska 1, 57-300 Kłodzko, powiat: kłodzki, woj: dolnośląskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].