Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    21 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4908
  • Wygasa
    20 lipca, 2024

Opis stanowiska

Warunki pracy i płacy

Miejsce pracy: Pstrowskiego 5, 10-049 Olsztyn, powiat: m. Olsztyn, woj: warmińsko-mazurskie
Zakres obowiązków: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2023 poz.2102). Realizacja programu wychowania i opieki w powierzonych grupach wychowawczych i zespołach. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy wychowawczej. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, informowanie na początku każdego roku szkolnego wychowanków oraz rodziców o wymaganiach wynikających z realizowanego w bursie programu wychowawczego. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Godziny pracy 7-15; 14-22; 22-7
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję: NIE
Wymiar etatu: Pełen etat
Zmianowość: trzy zmiany
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Liczba godzin pracy w miesiącu:
Data rozpoczęcia: 01.09.2024
Data zakończenia pracy: 31.08.2025
Wynagrodzenie brutto: od 4 908 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód: wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej
Zapewnienie wyżywienia: NIE
Zapewnienie zakwaterowania: NIE
Zatrudnienie od zaraz: NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski: NIE

Wymagania

Wymagania konieczne

Zawody:
Staże:
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: pedagogika
Języki:
Uprawnienia:

Wymagania pożądane

Zawody:
Staże:
Wykształcenie:
Języki:
Uprawnienia:

Wymagania dodatkowe

Zawody:
Staże:
Wykształcenie:
Języki:
Uprawnienia:

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: Wykształcenie – wyższe magisterskie kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym kwalifikacje z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
Wymagania dodatkowe:
– obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
– dyspozycyjność
Wymagania pożądane:
– odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność;
– duże umiejętności analityczne i interpersonalne;
– staranność i dokładność;
– sprawność i samodzielność;
– umiejętność pracy w zespole;
– chęć pogłębiania wiedzy;
– umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zew., umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.

Pozostałe dane

Liczba miejsc pracy: 2
w tym dla niepełnosprawnych: 0
Data dodania:
Data aktualizacji:
Data ważności: 20.07.2024
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
Numer oferty: StPr/24/0652

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6, Pstrowskiego 5, 10-049 Olsztyn, powiat: m. Olsztyn, woj: warmińsko-mazurskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].