Operator linii produkcyjnej

14 maja, 2024
4600

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    14 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4600
  • Wygasa
    16 czerwca, 2024

Opis stanowiska

przygotowywanie surowców do produkcji wyrobów spożywczych, w tym: dobieranie surowców i dodatków do żywności, dobieranie materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów spożywczych oraz przeprowadzanie ich oceny organoleptycznej; prowadzenie procesów produkcji półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń, w tym dobieranie parametrów technologicznych w procesie produkcji; nadzorowanie i kontrolowanie zmian biochemicznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych zachodzących podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych; lokalizowanie nieprawidłowości w pracy maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych, wykonywanie drobnych napraw, zgłaszanie awarii;

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Z.P.O.W.MILEJÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KASZTANOWA 1, 21-020 Milejów, powiat: łęczyński, woj: lubelskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].