Opiekun medyczny (nr 0808)

18 marca, 2024
4300 - 4978

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    18 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4300 - 4978
  • Wygasa
    17 kwietnia, 2024

Opis stanowiska

wykonywanie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych w tym samoobsługowych wobec Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

pierwsza umowa na czas określony, kolejna na czas nieokreślony

zmianowość: dwie zmiany / trzy zmiany

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy, Gałczyńskiego 2, 85-322 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].