Pakowacz

14 maja, 2024
4735

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    14 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4735
  • Wygasa
    4 czerwca, 2024

Opis stanowiska

1) Pakowanie opakowań jednostkowych w opakowania zbiorcze;
2) Utrzymanie porządku na stanowisku pracy;
3) Zamawianie i zdawanie materiałów opakowaniowych oraz ręczne prace transportowe;
4) Kontrola opakowań jednostkowych pod względem jakości;

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez KRX OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefa Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina, powiat: krakowski, woj: małopolskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].