Pedagog specjalny

14 maja, 2024
5900 - 6000

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    14 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    5900 - 6000
  • Wygasa
    30 czerwca, 2024

Opis stanowiska

– współorganizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, łącznie z przygotowaniem odpowiednich pomocy naukowych oraz dostosowanie tematyki zajęć do potrzeb indywidualnych powierzonych wychowanków,
– rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci z dysfunkcjami psychoruchowymi oraz analiza przyczyn zaburzeń

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez EWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościelna 41, 22-107 Sawin, powiat: chełmski, woj: lubelskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].