Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    13 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    30
  • Wygasa
    12 czerwca, 2024

Opis stanowiska

Wypiek pieczywa, dbanie oczystość stanowiska pracy, pakowanie pieczywa, przygotowanie stanowiska pracy, ptzygotowanie form wypiekowych, przygotowanie zakwasu, rozładowanie towaru do-z magazynu.

I umowa zlecenie, możliwośc przejścia na umowę o pracę.
Istnieje możliwość pracy w soboty i w niedziele.
Pracodawca przewiduje premie.

Godzina rozpoczęcia pracy 07:00 ale jest możliwość ustalenia godzin z pracodawcą. Możliwa praca po południu oraz w godzinach nocnych.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Ewa Zawada Stacja chleba Bochniak. Manufaktura rzemieślniczego wypieku chleba, Kolejowa 25, 42-460 Mierzęcice, powiat: będziński, woj: śląskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].