Pomoc biurowa

13 marca, 2024
4300

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    13 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4300
  • Wygasa
    31 maja, 2024

Opis stanowiska

– dokonywanie zakupów art. chemicznych, biurowych i higienicznych oraz drobnego
wyposażenia dla Zespołu oraz jednostek obsługiwanych,
– bieżąca współpraca z konserwatorem dotycząca napraw w budynku Pogotowia Opiekuńczego nr 2 oraz jednostek obsługiwanych,
– bieżąca współpraca z Działami Zespołu oraz jednostkami obsługiwanymi w zakresie wyposażenia w artykuły biurowe, chemiczne, higieniczne i czystościowe oraz w zakresie drobnych napraw.
– opisywanie faktur za dokonane zakupy oraz wprowadzanie do Centralnego Rejestru Umów m. st. Warszawy,
– pobieranie i rozliczanie zaliczek dotyczących zakupów zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości,
– bieżący kontakt i współpraca z pracownikami Działu.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1, Św.Bonifacego 81, 02-945 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].