Pomoc kuchenna

14 maja, 2024
4242

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    14 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4242
  • Wygasa
    14 czerwca, 2024

Opis stanowiska

Rozdrabnianie warzyw , owoców i innych surowców.
Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi
Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków
Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych.
Utrzymywanie porządku i higieny w miejscu pracy.
Danie o właściwy stan techniczny urządzeń kuchennych.
Prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki zajmowanego stanowiska.
Przestrzeganie norm i standardów HACCP
Zmywanie naczyń kuchennych

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez LASTRADA CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piastowska 47/Kraków, 30-067 Kraków, powiat: m. Kraków, woj: małopolskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].