pomoc kuchenna

25 kwietnia, 2024
4242

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    25 kwietnia, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4242
  • Wygasa
    31 lipca, 2024

Opis stanowiska

Podstawowe czynności to: przyjmowanie produktów, obróbka ręczna, mechaniczna i termiczna, przygotowanie potraw, smakowanie, porcjowanie i wydawanie 3 posiłków dziennie.
Równoważny system pracy wg indywidualnego harmonogramu pracy (w tym weekendy).

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej Nr 1, Jana Matejki 62, 41-800 Zabrze, powiat: m. Zabrze, woj: śląskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].