Pomoc mechanika

19 marca, 2024
1790

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    19 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    1790
  • Wygasa
    19 kwietnia, 2024

Opis stanowiska

1. Pomoc przy montażu quadów, crossów.
2. Nauka naprawy quadów, crossów.
3. Podawanie odpowiednich kluczy, narzędzi.
4. Przygotowanie stanowiska do montażu quadów.
5. Utzymanie porządku na stanowisku pracy.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy, Karkosy, powiat: łęczycki, woj: łódzkie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].