PRACOWNIK DZIAŁU KADR

12 marca, 2024
1790

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    12 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    1790
  • Wygasa
    11 maja, 2024

Opis stanowiska

DBANIE O PRAWIDŁOWY PRZEBIEG GROMADZENIA ORAZ PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ, TWORZENIE I DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DLA NOWYCH PRACOWNIKÓW, ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z PRACĄ KIEROWCÓW I POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW, KONTAKT TELEFONICZNY LUB OSOBISTY Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI (PUP, ZUS, US ITP.), SPORZĄDZANIE I WYSYŁKA BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI, DBANIE O PORZĄDEK W DOKUMENTACJI ORAZ PILNOWANIE WAŻNOŚCI TERMINÓW BADAŃ LEKARSKICH I INNYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, Kędzierzyn-Koźle, powiat: kędzierzyńsko-kozielski, woj: opolskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].