Pracownik działu kadr i płac

14 maja, 2024
5200

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    14 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    5200
  • Wygasa
    29 czerwca, 2024

Opis stanowiska

Naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanie list płac, deklaracji ZUS, PIT, PFRON i sprawozdań GUS, przyjmowanie i zwalnianie, prowadzenie akt osobowych, prowadzenie dokumentacji i spraw kadrowo-płacowych, nadzór nad dokumentacją zgodnie z najnowszymi przepisami, kierowanie na szkolenia i badania, ustalanie uprawnień związanych z przejściem na emeryturę, doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika działu kadr i płac.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, Okrzei 31-33, 68-200 Żary, powiat: żarski, woj: lubuskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].