Pracownik gospodarczy

25 kwietnia, 2024
27

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    25 kwietnia, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    27
  • Wygasa
    31 maja, 2024

Opis stanowiska

Sprzątanie pomieszczeń obiektu, poprzez odkurzanie, zamiatanie, mycie podłóg ścieranie kurzy z mebli, parapetów, sprzętów i urządzeń, usuwanie plam z wykładziny i tapicerki. Sprzątanie jachtów poprzez odkurzanie wnętrza, czyszczenie elementów przy użyciu odpowiednich środków chemicznych i sprzętu (ścierki, irchy, gąbki itp.), czyszczenie schowków i innych miejsc przeznaczonych na przechowywanie rzeczy, mycie wewnątrz i zewnątrz z wykorzystaniem odpowiednich środków, usuwanie plam z tapicerki, podsufitki itd. przy użyciu odpowiednich środków chemicznych i sprzętu, Utrzymywanie w czystości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz toalet z umywalkami. Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, armatury, opróżnianie koszy, Wyposażanie pomieszczeń sanitarnych w niezbędne środki higieny.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez NOWY SZTYNORT SP. Z.O.O., 11-600 Sztynort 11, powiat: węgorzewski, woj: warmińsko-mazurskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].