Pracownik ochrony

27 września, 2023
od 3 391,97 PLN

Informacje o zatrudnieniu

 • Publikacja
  27 września, 2023
 • Miejscowość zatrudnienia
 • Wynagrodzenie
  od 3 391,97 PLN
 • Wygasa
  6 października, 2026
 • Doświadczenie
  Brak
 • Wykształcenie
  średnie ogólnokształcące
 • Poziom
  asystent

Opis stanowiska

– nadzorowanie ruchu osobowego i samochodowego w obiekcie przy ul. Włochowskiej 25/33 zgodnie z Decyzją Komendanta Stołecznego Policji w sprawie organizacji ruchu osobowego i samochodowego w obiektach Komendy Stołecznej Policji, Planem ochrony informacji niejawnych w Komendzie Stołecznej Policji oraz Instrukcją pełnienia służby ochronnej na obiekcie KSP Szczęśliwice, poprzez weryfikowanie posiadanych uprawnień do przebywania i parkowania pojazdów na terenie obiektu;
– ochrona i dozór obiektu, magazynów, pomieszczeń pod kątem ich zabezpieczeń;
– niezwłoczne informowanie odpowiedzialnego za służbę ochronną w obiekcie przy ul. Włochowskiej 25/33 o wszystkich nieprawidłowościach mających wpływ na bezpieczeństwo ochranianego obiektu ujawnionych podczas realizacji zadań, tj. o:
a) zakłóceniu ładu i porządku publicznego w obiekcie i w jego pobliżu,
b) przebywaniu na terenie obiektu lub w jego pobliżu osób podejrzanych,
c) ujawnieniu na terenie obiektu lub w jego pobliżu przedmiotów i pakunków niewiadomego pochodzenia,
d) wejściu lub wjeździe na teren obiektu osób i pojazdów nieuprawnionych,
e) nieprawidłowościach związanych z obowiązującymi zasadami ruchu osobowego i samochodowego;
– obsługa systemu monitoringu wizyjnego (CCTV);
– ujawnianie zagrożeń mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie ochranianego obiektu np.: pożar, awaria sieci wodociągowej itp.;
– informowanie o przebiegu służby odpowiedzialnego za służbę ochronną w obiekcie przy ul. Włochowskiej 25/33;
– dokumentowanie przebiegu pracy w notatnikach;
– obsługa radiotelefonu;
– przekazanie informacji bieżących mających wpływ na bezpieczeństwo ochranianego obiektu pracownikowi, który dokonuje podmiany na stanowisku pracy;
– realizowanie doraźnych zadań zleconych przez odpowiedzialnego za służbę ochronną w obiekcie;
– przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych;
– przestrzeganie przepisów BHP i oraz przepisów ochrony p. pożarowej.

*godziny pracy: I zmiana 07:00-19:00, II zmiana 19:00-07:00

Administratorem danych jest . Dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji, do której się zgłaszasz. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Jeśli wyrazisz dodatkową zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane również dla celów przyszłych rekrutacji i proponowania Ci udziału w nich. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym.. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych.