PRACOWNIK SOCJALNY

1 grudnia, 2023
od 3 600 PLN

Informacje o zatrudnieniu

 • Publikacja
  1 grudnia, 2023
 • Miejscowość zatrudnienia
 • Wynagrodzenie
  od 3 600 PLN
 • Wygasa
  28 lutego, 2024
 • Doświadczenie
  Brak
 • Wykształcenie
  wyższe (w tym licencjat)
 • Poziom
  młodszy specjalista (junior)
 • Numer telefonu
  748103562

Opis stanowiska

a)praca socjalna,
b)dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
c)udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skutecznie posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
d)pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
e)udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
f)pobudzanie społecznej aktyw

Administratorem danych jest . Dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji, do której się zgłaszasz. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Jeśli wyrazisz dodatkową zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane również dla celów przyszłych rekrutacji i proponowania Ci udziału w nich. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym.. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych.