PRACOWNIK UTRZYMANIA CZYSTOŚCI (SPRZĄTACZKA)

26 kwietnia, 2024
28

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    26 kwietnia, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    28
  • Wygasa
    25 maja, 2024

Opis stanowiska

MECHANICZNE CZYSZCZENIE POWIERZCHNI HAL, HOLI BUDOWY ITP., MYCIE ŚCIAN, KAFELKÓW I INNYCH OKŁADZIN, MYCIE OKIEN I INNYCH POWIERZCHNI SZKLANYCH, OBSŁUGIWANIE ODKURZACZY, FROTEREK, SZCZOTEK DO ZAMIATANIA I SZOROWANIA ORAZ UŻYWANIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ODPOWIEDNICH DO DANEJ POWIERZCHNI I RODZAJU ZATRUDNIENIA

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez LAAITHAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 00-000 Szczecin, powiat: m. Szczecin, woj: zachodniopomorskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].