Psycholog

26 kwietnia, 2024
4908

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    26 kwietnia, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4908
  • Wygasa
    25 maja, 2024

Opis stanowiska

prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów,diagnozowanie sytaucji wychowawczych w szkole i przedszkolu, udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedaggoicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, podejmowanie działań w zakresu profilaktyki uzależnien i innych problemow dzieic i młodzieży, inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, pomoc rodzicom i nauczycielom w wrozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych mozliwości, predyspozycji i uzdolnienń uczniów

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze, Dworcowa 19, 78-425 Biały Bór, powiat: szczecinecki, woj: zachodniopomorskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].