Psycholog

10 maja, 2024
2152

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    10 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    2152
  • Wygasa
    31 maja, 2024

Opis stanowiska

Praca specjalisty w obszarze wspierania i koordynowania trudności w funkcjonowaniu w grupie, praca terapeutyczna z dziećmi przedszkolnymi w redukcji traumatycznych przeżyć doświadczeń, wsparcie dla rodziców i nauczycieli, prowadzenie badań diagnostycznych, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Przedszkole Miejskie Nr 13 Leszno, Łowiecka 50c, 64-100 Leszno, powiat: m. Leszno, woj: wielkopolskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].