Psycholog

14 maja, 2024
4990

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    14 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4990
  • Wygasa
    30 listopada, 2024

Opis stanowiska

Prowadzenie specjalistycznych badań pozwalających na rozpoznanie kondycji psychicznej Mieszkańców Domu, określając indywidualne potrzeby terapeutyczne. Opracowywanie wytycznych do Indywidualnych Planów Wsparcia, przedstawiając swoje stanowisko członkom Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego. Przygotowywanie diagnozy psychologicznej. Współuczestniczenie w tworzeniu planów terapeutycznych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Mieszkańców. Niesienie pomocy Mieszkańcom w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości. Obejmowanie indywidualną opieką psychologiczną osób, które takiego wsparcia potrzebują.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu, 98-290 Rożdżały 7, powiat: sieradzki, woj: łódzkie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].